Typowe procedury finansowania:

•    okres leasingu: do 6 lat,
•    opłata wstępna: od 0%,
•    waluta umowy: PLN, EUR, CHF,
•    raty miesięczne:
- równe,
- minimalne w wybranych miesiącach każdego roku (poza sezonem),
- minimalne w początkowych miesiącach finansowania,
- malejące,
- rosnące,

•    wartość końcowa:
- minimalna wymagana przez przepisy podatkowe,
- balonowa, z możliwością rozłożenia jej spłaty na dalszy okres, umożliwiająca znaczne obniżenie wysokości rat miesięcznych,

•    zwykłe zabezpieczenie spłaty – weksel z deklaracją wekslową oraz finansowane urządzenie,
•    maksymalny wiek maszyn używanych – w zależności od rodzaju od kilku do kilkunastu lat.

Niezbędne dokumenty Klienta (kopie):
•    KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
•    REGON,
•    NIP,
•    umowa spółki (w przypadku spółek),
•    dowody osobiste reprezentantów zgodnie z KRS (właścicieli oraz współmałżonków w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
•    deklaracja podatkowa za rok 2009 (osoby fizyczne) lub bilans i rachunek wyników za rok 2009 (spółki),
•    deklaracja podatkowa za rok 2010 (osoby fizyczne) lub bilans i rachunek wyników za rok 2010 (spółki),
•    ostatnia deklaracja podatkowa sporządzona w roku 2010 lub ostatnie sprawozdanie finansowe sporządzone w roku 2010,
•    deklaracja podatkowa za analogiczny okres roku 2009,

 
 
 
 
 
   
P.H.U "HAAD" exp.imp
Porada Adam
80-298 Gdańsk
ul. Geodetów 2
tel (58) 309-96-37
tel (58) 770-19-70
e-mail: haad@haad.pl
 
Projekt i realizacja: SWgroup CMS